เลิกจำหน่ายสินค้าออริเฟลม เนื่องจากบริษัทปิดกิจการในประเทศไทย

ออริเฟลมจะยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเนื่องจากเหตุผลทางกลยุทธ์ ทั้งนี้หลังจากวันที่ 25 มีนาคม 2563 จะยุติการจำหน่ายสินค้าและการบริการ ต้องขอขอบคุณสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของออริเฟลมและขอให้ทุกท่านมีอนาคตที่ดีที่สุดหลังจากนี้

ผู้บริหารออริเฟลม ประเทศไทย